Welcome

We are creative.

Follow us

Termeni și condiții

Comandă
Pentru comenzile de bilete sunt următorii pași care trebuie urmați:
Pasul 1 – selectarea evenimentului.

Pasul 2 – alegerea biletului.

Pasul 3 – verificare coș.

Pasul 4 – finalizare comanda, introducerea informațiilor pentru facturare.

Pasul 5- plasarea comenzii.

Pasul 6 – confirmarea comenzii de către Diamond Team printr-un mesaj pe adresa de email.

 

Plata

Plata se face online cu cardul personal înspre contul de evenimente al Diamond Team. Prin intermediul serviciului oferite de Netopia.

 

Politică de livrare

Livrarea biletului se face online prin-un mesaj de confirmare pe email-ul personal, unde veți primi un cod al comenzii biletului/biletelor pe baza căruia se va face accesul în sala unde are loc evenimentul.

Descrierea produselor și moneda de tranzacție

Produsele oferite sunt bilete la evenimente organizate de echipa Diamond Team. Moneda în care se efectuează tranzacția biletelor este în leul românesc.

Politica de retur / anulare

În cazul în care se dorește returnarea biletului sau anularea lui, se va trimite o cerere de retur/anulare către echipa Diamond Team pe adresa de email office@diamond-team.ro, iar în cel mai scurt timp echipa vă va contacta și se va stabili modalitatea de returnare a taxei plătite pentru bilet/bilete.

 

Informații despre datele cu caracter personal

Articol de informare și consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

SC DIAMOND TEAM prelucrează date cu caracter personal cu privire la dumneavoastră (“Date cu Caracter Personal”în vederea îndeplinirii unor operațiuni și scopuri legitime legate în principal de desfășurarea activităților de marketing și publicitate specifice derulării activității noastre.

Datele cu Caracter Personal vor fi colectate și prelucrate numai în măsură permisă prin Legea nr. 677/2001, privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal și circulația liberă a acestor date.

Datele ce urmează a fi colectate direct de la dvs. se referă la : nume, prenume, adresanumăr de telefon, adresa de e-mail și codul numeric personal. Informațiile vor fi colectate prin mijloace automate, cu respectarea tuturor restricțiilor de securitate și protecție impuse de lege.

Informațiile vor fi folosite în scopul general al realizării operațiunilor de marketing ale societățiișiîn special, în scopul derulării operațiunilor de vânzarecumpărare online a biletelor aferente diverselor evenimente organizate de/în colaborare cu DIAMOND TEAM. În cazul în care refuzați furnizarea acestor date, vânzareacumpărarea biletelor nu se va putea efectua.

Datele cu Caracter Personal vor fi controlate de către utilizatori autorizațiidentificați prin numele unic de utilizator. Partenerii contractuali ai societății vor avea de asemenea acces la aceste informații în scopul realizării scopurilor prezentate mai susÎn cazul în care compania noastrăsau o parte din această va fi vândută, va fuziona sau va fi transferată în alt mod către o altă entitate, acestea vor avea acces, în condițiile menționate anterior, la Datele cu Caracter Personal. De asemenea, este posibil în anumite circumstanțe fie nevoie  divulgam datele dvs. către anumite autorități legale și de reglementare (inclusiv autoritățile fiscale), către contabilii, auditorii, avocații sau alți asemenea consilieri externi ai companiei, sau către terțe persoane care furnizează produse și servicii companiei (furnizorii de sisteme ITorganizațiile financiare etc). Vom putea divulgă aceste date ori de câte ori legea o impune, sau în situația în care acest demers este necesar pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege, pentru a acționa în justiție contra oricărei activități ilegale.

Societatea noastră va putea colecta și stoca aceste informații în orice formăAcestea vor fi stocate pe întreagă perioada de desfășurare a activității societății. Am implementat anumite măsuri de securitate pentru a asigura confidențialitatea informațiilor din baza noastră de date, în conformitate cu standardele minime de securitate impuse de legislație.

În conformitate cu legea 677/2001, va puteți exercită oricare dintre următoarele drepturi:

• Dreptul de a va accesa Datele cu Caracter Personal

• Dreptul de a solicită rectificarea, ștergerea sau blocarea corespunzătoare a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal

• Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate (decizii automate bazate pe prelucrarea datelor prin mijloace automate, în scopul de a evalua anumite aspecte personale)

• Dreptul de a va adresa instanței de judecată în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Drepturile la care se face referire în alineatele de mai sus pot fi exercitate prin intermediul unei cereri scrise adresate societății noastre.

Prin acceptarea prezentului formular de consimțământ confirmați faptul  ați fost informat cu privire la Datele cu Caracter Personal referitoare la dumneavoastrăcare urmează  fie stocate, prelucrate și utilizate, și  sunteți de acord  aceste Date cu Caracter Personal  fie prelucrate și utilizate în limitele astfel specificate, pe durata de desfășurare a activității societății.

Consimțământ

Accept prezentul formular pentru a indică faptul :

• Am citit și am înțeles în totalitate cele de mai sus și consimt la prelucrarea și utilizarea Datelor mele cu Caracter Personal, în conformitate cu cele indicate în prezentul articol.